Onze missie, visie en kernwaarden zijn omschreven in volgend document: Missie, visie en kernwaarden

Corona beleid

Er gelden op dit moment aangepaste richtlijnen gezien het Coronabeleid. Informeer hiernaar bij Manager zorg Roos Opdam, 06-23516605.

Duurzaamheid

De Amethyst levert haar bijdrage aan duurzaamheid door:

  • Voedselverspilling tegen te gaan, we doen zelf boodschappen bij lokale winkels en koken op maat met onze bewoners.
  • Zuinig om te gaan met energie: geen onnodig energiegebruik en op een aantal gebouwen liggen zonnepanelen.
  • We stimuleren bewoners en medewerkers gebruik te maken van de fiets of openbaar vervoer.
  • Hergebruik van materialen

ISO Keurmerk

De Amethyst is gecertificeerd met het ISO keurmerk 9001:2015.

Kwaliteitsrapport: Kwaliteitsrapport Amethyst 2019

Klachtenregeling: Klachtenregeling korte versie

Klachten jaarverslag 2019: Klachten jaarverslag 2019

Privacyreglement: Privayreglement korte versie