Onze missie, visie en kernwaarden zijn omschreven in volgend document: Missie, visie en kernwaarden

Corona beleid

Er gelden op dit moment aangepaste richtlijnen gezien het Coronabeleid. Informeer hiernaar bij Manager zorg Roos Opdam, 06-23516605.

ISO Keurmerk 2019

De Amethyst vervangt het oude keurmerk door ISO 9001:2015. We zijn trots op het behalen van dit ISO keurmerk. Met behulp van Qarebase en hun kwaliteitsmanagementsoftware zijn we in staat geweest het oude systeem te vervangen en hebben de audit van Kiwa zonder kritische tekortkomingen en dus met succes behaald. Medewerkers, coördinatoren en het management-team hebben dit mogelijk gemaakt. Waarvoor dank! Voor De Amethyst is dit een belangrijke stap om beter in staat te zijn de komende jaren onze beoogde kwaliteitsnormen te kunnen meten en te behalen.

Kwaliteitsrapport: Kwaliteitsrapport Amethyst 2019

Klachtenregeling: Klachtenregeling korte versie

Klachten jaarverslag 2019: Klachten jaarverslag 2019

Privacyreglement: Privayreglement korte versie