Doelstelling

De Amethyst verzorgt ondersteunende begeleiding voor mensen met een zorgvraag waarbij regelmaat, structuur en respect centraal staat.

Voor Wie?

Voor mensen met:
- een verstandelijke beperking
- Autisme of autistische stoornissen
- een niet aangeboren hersenletsel
- een burnout
- leer en/of psychosociale problematiek

Door Wie?

Professionele Begeleiders die pedagogisch geschoold zijn op MBO en HBO niveau en binnen verschillende diciplines in de zorgsector ervaringen hebben op gedaan zoals bij dagcentra, logeerhuizen, begeleid zelfstandig wonen en sociale werkplaatsen.

Kosten

De kosten voor de dienstverlening kunnen vergoed worden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor dient een indicatie te zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (Het CIZ) en goedgekeurd door het zorgkantoor.