Kleinschalige zorgorganisatie met beschermd wonen, dagbesteding en een zorgboerderij

De Amethyst is een kleinschalige zorgorganisatie in de regio Arnhem en Nijmegen.
Wij zijn gericht op het welzijn van mensen met kenmerken van autisme, psychosociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Onze cliënten zijn in de meeste gevallen doorverwezen door ouders, verzorgers of een wijkteam. Wij voorzien in dagbesteding, zaterdag/zondagsbesteding, logeerweekenden en beschermd wonen.

De zorg en begeleiding is gericht op de zorgvraag van betrokkenen. We streven ernaar om iedere cliënt zorg op maat te geven.

De Amethyst is een kleinschalige zorgorganisatie in de regio Arnhem en Nijmegen.
Wij zijn gericht op het welzijn van mensen met kenmerken van autisme, psychosociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Onze cliënten zijn in de meeste gevallen doorverwezen door ouders, verzorgers of een wijkteam. Wij voorzien in dagbesteding, zaterdag/zondagsbesteding, logeerweekenden en beschermd wonen.

De zorg en begeleiding is gericht op de zorgvraag van betrokkenen. We streven ernaar om iedere cliënt zorg op maat te geven.

Dagbesteding voor Jongeren

Wij spitsen onze activiteiten voor jongeren toe op de wensen en capaciteiten van de cliënt. Dat maakt De Amethyst tot een leuke dagbesteding voor iedereen! Lees meer over onze dagelijkse activiteiten.

Wonen onder Begeleiding

Het is mogelijk voor jongvolwassen en volwassen cliënten om begeleid of beschermd te wonen op de woonlocaties van De Amethyst in Huissen. Lees meer over onze woonzorg.

Logeren voor Kinderen

Voor kinderen is er de optie om in het weekend en tijdens vakanties te komen logeren. Lees meer over overnachten bij De Amethyst.

Wachttijden

Indicatie wachttijd Wonen: 6 tot 12 maanden
Indicatie wachttijd Logeren: 3 tot 4 maanden
Voor de dagbesteding op de zorgboerderij (di t/m do) is er geen wachttijd.

Interesse ?

Als u interesse heeft in een van de mogelijkheden binnen De Amethyst, kunt u contact met ons opnemen. We zullen met u bespreken welke zorgvraag er speelt en een eerste inschatting maken of wij passende zorg kunnen bieden. Als we geen mogelijkheden zien, zullen we dit aangeven. Als we wel mogelijkheden zien, zullen we een afspraak plannen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid informatie uitgewisseld, op basis daarvan zullen we een besluit nemen of we u zorg kunnen bieden of niet. In sommige gevallen wordt er eerst meer informatie opgevraagd of plannen we een meedraaidag in, om samen een goed besluit te kunnen nemen.

De Amethyst is een erkend leerbedrijf en is aangesloten bij Aequor en Calibris wat nu overgegaan is naar Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) .